بنياد ملي نخبگان تسهيلات ويژه‌ اي را براي دانش‌ آموختگان‌ برتر دانشگاه‌ ها براي ادامه تحصيل در دوره دكتري اعطا مي‌ كند . به نقل از سايت مشاوره تحصيلي هيوا ، بنياد ملي نخبگان بر اساس آيين‌ نامه « شناسايي و پشتيباني از دانش‌ آموختگان‌ برتر دانشگاهي » تسهيلات ويژه‌ اي را براي دانش‌ آموختگان‌ برتر دانشگاه‌ ها براي ادامه تحصيل در دوره دكتري اعطا مي‌ كند . بنياد ملي نخبگان بر اساس آيين‌ نامه « شناسايي و پشتيباني از دانش‌ آموختگان‌ برتر دانشگاهي » تسهيلات ويژه‌ اي را براي دانش‌ آموختگان‌ برتر دانشگاه‌ ها براي ادامه تحصيل در دوره دكتري اعطا مي‌ كند .


براي مطالعه متن كامل خبر روي لينك زير كليك كنيد :


www.heyvagroup.com/shownews2/2688/ارائه-تسهيلات-به-فارغ-التحصيلان-برتر-براي-ادامه-تحصيل-در-مقطع-دكتري.html