مركز سنجش پزشكي مدارك تحصيلي مورد پذيرش دكتري آموزش بهداشت و ارتقا سلامت را اعلام كرد . به نقل از سايت مشاوره كنكور دكتري وزارت بهداشت  هيوا ، بنابر اعلام دبيرخانه علوم پايه ، بهداشت و تخصصي مدارك تحصيلي مورد پذيرش براي شركت در آزمون دكتري وزارت بهداشت 98 رشته آموزش بهداشت و ارتقا سلامت به شرح زير اصلاح مي گردد :

كارشناسي ارشد آموزش بهداشت ؛ علوم اجتماعي ؛ جامعه شناسي ؛ رفاه اجتماعي ؛ آموزش پزشكي ؛ آموزش مامايي ؛ بهداشت مادر وكودك ؛ روانشناسي ؛ علوم تربيتي ؛ پرستاري ؛ سياستگذاري سلامت ؛ مهندسي بهداشت محيط ؛ مهندسي بهداشت حرفه اي ؛ علوم تغذيه ؛ توسعه محلي گرايش هاي شهري و روستايي ؛ روانشناسي سلامت ؛ روانشناسي تربيتي ؛ روانشناسي صنعتي و سازماني ؛ مشاوره ؛ مديريت رسانه ؛ آموزش بزرگسالان ؛ پرستاري سلامت جامعه ؛ پرستاري سالمندي ؛ پرستاري كودكان ؛ مامايي جامعه نگر ؛ بهداشت مادر و كودك ؛ آموزش پرستاري


براي مطالعه متن كامل خبر روي لينك زير كليك كنيد :


www.heyvagroup.com/shownews2/2689/اصلاحيه-مدارك-تحصيلي-مورد-پذيرش-دكتري-آموزش-بهداشت-و-ارتقا-سلامت.html